Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 13 listopada 2016. Uwierz w Jezusa.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 12, listopad 2016

Ewangelia Św. Marka 16:16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Ewangelia Św. Łukasza 9:23 I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.

Ewangelia Św. Łukasza 19:2 A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, 3 Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. ... 8 Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób.

List Św Pawła do Rymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Jezus wzywa: "... wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!" (Ew. J.14:1)

A ja? Wierzący nie praktykujący?

 

 

Niedziela 06 listopada 2016. Upamiętajcie się.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 06, listopad 2016

Ewangelia Św. Łukasza 3:14 Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.

Ewangelia Św. Łukasza 15:18 Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie,

Dz. Apostolskie 19:18 Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. 19 A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich; i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm.

1 List Św. Jana 1:9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Dlaczego mam upamiętać się i wyznawać grzechy?

Bo Bóg jest Święty!

 

 

Cytat, refleksja na niedzielę 30 października 2016

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 06, listopad 2016

Księga Zachariasza 1:3 Lecz powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów: Nawróćcie się do mnie - mówi Pan Zastępów - a Ja zwrócę się do was - mówi Pan Zastępów.
Ewangelia Św. Mateusza 18:3
Rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Ewangelia Św. Łukasza 22:31 Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. 32 Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.
Ewangelia Św. Jana 3:3 Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 4: Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? 5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 6 Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.

refleksja na niedzielę 30 października 2016:
Bóg nie daje mi opcji

Cytat, refleksja na niedzielę 23 października 2016

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 22, październik 2016

Psalm 111.10: Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki.

Księga Przypowieści Salomona 4: 7, Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu! 8. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. 13. Trzymaj się karności, nie ustawaj; zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem! 14. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi!

Ewangelia Św. Mateusza 25:3 Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 10. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 12. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Refleksja na dzień 23 października 2016

Dlaczego Pan ich nie wpuścił?

Co jest tą oliwą? Ta mądrością? Jak mam jej nabyć?

2 List Św. Pawła do Tymoteusza 3:15 I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

List Św. Jakuba 1:5 A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.

 

Cytat, refleksja na niedzielę 16 października 2016

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: wtorek, 18, październik 2016

Księga Jozuego 22:10. A gdy synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa przybyli do okręgów nadjordańskich w ziemi kanaanejskiej, zbudowali tam ołtarz nad Jordanem, ołtarz z wyglądu okazały. 11. I usłyszeli synowie izraelscy tę wieść: Oto zbudowali synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa ołtarz na pograniczu ziemi kanaanejskiej w okręgach nadjordańskich po stronie synów izraelskich. 12. A gdy to synowie izraelscy usłyszeli, zebrał się cały zbór izraelski w Sylo, aby wyruszyć przeciwko nim na wojnę.

Psalm 69:10:
Bo gorliwość o dom twój pożera mnie, A zniewagi urągających tobie spadły na mnie.

Ewangelia Św. Mateusza 21:
12. I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał.
13. I rzekł im: Napisano: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.

refleksja na niedzielę 16 października 2016:

Gorliwość o Boże sprawy, gorliwość aż na śmierć,  towarzyszyła ludziom przez całe wieki.
Chyba coś się w nas ostatnimi czasy zmieniło.

Cytat, refleksja na niedzielę 09 października 2016

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: środa, 05, październik 2016

Księga Jozuego 6;2 Wtedy Pan rzekł do Jozuego: Oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. 3: Obejdziecie miasto wokoło, wy, wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez sześć dni. 4: Siedmiu kapłanów nieść będzie przed Skrzynią siedem trąb z baranich rogów. W siódmym dniu zaś obejdziecie miasto siedem razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach.

List do Hebrajczyków 12:1 Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, 2: Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.

refleksja na niedzielę 9 października 2016:
Bóg oczekuje ode mnie, że zrobię krok wiary, ten pierwszy krok należy do mnie.
Kolejne kroki On sam wspomaga i daje mi siłę.