Joomla Website Design by Best Web Host

Cytat, refleksja na niedzielę 2.10

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 01, październik 2016

Ewangelia Św. Mateusza 13: 11A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane.12Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. 13Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. 14I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie.
Ks. Izajasza 29: 13I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim,

refleksja na niedzielę 2 października 2016:
Czy należysz do tych, którym jest dane poznać tajemnice Królestwa Niebios?
Czy słuchając rozumiesz, co mówi Bóg?

Cytat, refleksja na niedzielę 25.09

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: poniedziałek, 26, wrzesień 2016

List do Rzymian 3:21-26 Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.

refleksja na niedzielę 25 września 2016:

Bóg ma dla mnie usprawiedliwienie, odkupienie, dar życia wiecznego, wszystko jest przygotowane, za darmo,
ale ten dar staje się dla mnie skuteczny, niejako uruchomiony, aktywowany,  przez moją wiarę w Jezusa Chrystusa, wiara w Jezusa jest tu niezbędna.

Cytat, refleksja na niedzielę 18.09

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 18, wrzesień 2016

Ps. 1:1 Szczęśliwy mąż, który ... 2. ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą.
Ps. 119:11 W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.
14: Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje, jak z wielkiego bogactwa.
127: Doatego kocham przykazania twoje bardziej niżmzłoto, bardziej niz szczere złoto.

Ew, Mat 24:35 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Ew. Jana 6:63 Słowa, które powiedziałem do was są Duchem i są żywotem.

refleksja na niedzielę 18 września 2016:

Czy kochasz Boże słowo?
Całe słowo?
Słowo w słowo?

Cytat, refleksja na niedzielę 11.09

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 11, wrzesień 2016

V. Księga Mojżeszowa 15:
1. Po upływie siedmiu lat zarządzisz umorzenie długów.
2. Taki zaś jest sposób umorzenia długów: Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu, nie będzie jej ściągał od swego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana.
9. Strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl: Zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów, i abyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie dał. On będzie wzywał przeciwko tobie Pana i grzech będzie ciążył na tobie.
10. Ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz, za to bowiem błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu.

Ewangelia Św. Mateusza 5:

38. Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.
39. A  Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
40. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.
42. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
45. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Refleksja na niedzielę 10 września 2016:

Nieżyciowe? Niepraktyczne? Niemożliwe do zastosowania?

Czy Jezus naprawdę oczekuje ode mnie takiej postawy?

Cytat, refleksja na niedzielę 4.09

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 04, wrzesień 2016

V. Księga  Mojżeszowa 8:
3. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana.

Ewangelia Św. Mateusza 4:

3. I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
4. A On odpowiadając, rzekł: napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
5. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni.
6. I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.
7. Jezus mu rzekł: napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.

refleksja na niedzielę 4 września 2016:

Czy wiesz, co napisano?

Nie dasz się oszukać?

Cytat, refleksja na niedzielę 28.08

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 28, sierpień 2016

Ks. Izajasza 43:
18. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie!

19. Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.

Ewangelia Św. Mateusza 9:

16. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze.

17. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie.

Refleksja na niedzielę 28 sierpnia 2016

Nowe Życie nie może mieć nic ze starego