Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 2 kwietnia 2017. Jechoszafat wzór wiary.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 01, kwiecień 2017

2 Księga Królewska 20

2 I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, ... 3 Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. ... 12 Boże nasz! Czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam; nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone. ... 15 I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. ... 18 Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. ... 20 Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli ...

Ewangelia Św. Jana 6

37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; ... 40 A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.

Bóg oczekuje ode mnie wiary

 

Niedziela 26 marca 2017. Bóg czyni wszystko nowym

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, marzec 2017

2 Księga Kronik
7:15 I będą moje oczy otwarte, i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. 16 Bo oto wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki, i moje oczy, i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni.

Ew. Św. Mateusza

12:6  Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia.

List Św. Pawła do Kolosan

2:16  Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.
2:17 Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych;

 

rzeczywistością natomiast jest Chrystus.

Niedziela 12 marca 2017. Fundament

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 12, marzec 2017

1 List Św. Pawła do Koryntian
3:11 Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, 13 To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień.
Ewangelia Św. Jana
15:1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. 4 Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Co jest fundamentem twojego życia?

 

Niedziela 26 lutego 2017. Fundamenty wiary

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, luty 2017

1Kor.3:11 Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.

Ewangelia Św. Mateusza

16:16 A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. 18 A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ewangelia Św. Jana 18:36 Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata.

Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest Królem.

 

 

Niedziela 12 lutego 2017. Czy Bóg zmienia zdanie?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: czwartek, 09, luty 2017

1 Księga Królewska 21
17  Wtedy doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści:   18 Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii ….   19 I powiedz mu tak: Tak mówi Pan:
21 Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad, wytracę u Achaba męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu.   
25 Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izebel, jego żona.   
27 A gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wdział wór na swoje ciało i pościł, i sypiał w worze, i chodził przygnębiony.    28 Toteż doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści:   29 Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia na jego życie, ale za życia jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród.
Ewangelia Sw. Łukasza 18
9 I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo:   10 Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.   11 Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik.   12 Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku.   13 A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.   14 Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Bóg bardzo honoruje człowieka, który się przed Nim uniża

 

Niedziela 5 lutego 2017. Zbór Warszawa Wola godz. 10:00

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 03, luty 2017

W niedzielę 5 lutego 2017 nie będzie nabożeństwa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej 15.

Wszyscy bierzemy udział w nabożeństwie w zborze macierzystym:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Warszawa Wola

Warszawa, ul. Połczyńska 59

godz. 10:00

wyjazd samochodami z ul. Bielawskiej 15 godz. 9:00 (zbiórka o 8:50)