Joomla Website Design by Best Web Host

Cytat, refleksja na niedzielę 21.08

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 21, sierpień 2016

Psalm 62:
6. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Bo w nim pokładam nadzieję moją!
7. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję.
9. Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą!

Ewangelia Św. Jana 16:
33. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.

Czytaj więcej...

Cytat, refleksja na niedzielę 14.08

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 14, sierpień 2016

4 Księga Mojżeszowa (Księga Liczb) 21:
8. I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. 9. I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu.

Ew. św. Jana 3:
14. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, 15. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Czytaj więcej...

Cytat, refleksja na niedzielę 7.08

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 07, sierpień 2016

4 Księga Mojżeszowa (Księga Liczb) 14:
2. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich: Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli!

3. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu?

Czytaj więcej...

Cytat, refleksja na niedzielę 31.07

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 31, lipiec 2016

Mat.16:16-19 A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr (oryg. Petros), i na tej opoce (oryg. petra)  zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

Czytaj więcej...

Cytat, refleksja na niedzielę 24.07

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 24, lipiec 2016

3Moj. (Księga Kapłańska)
19:2    … Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz.

Ew. Św. Jana
15:2 Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

Czytaj więcej...

Cytat, refleksja na niedzielę 17.07

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 16, lipiec 2016

3Moj. (Księga Kapłańska)
19:2    … Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz.
19:31  Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

20:7 Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

Czytaj więcej...