Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 12 lutego 2017. Czy Bóg zmienia zdanie?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: czwartek, 09, luty 2017

1 Księga Królewska 21
17  Wtedy doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści:   18 Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii ….   19 I powiedz mu tak: Tak mówi Pan:
21 Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad, wytracę u Achaba męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu.   
25 Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izebel, jego żona.   
27 A gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wdział wór na swoje ciało i pościł, i sypiał w worze, i chodził przygnębiony.    28 Toteż doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści:   29 Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia na jego życie, ale za życia jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród.
Ewangelia Sw. Łukasza 18
9 I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo:   10 Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.   11 Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik.   12 Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku.   13 A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.   14 Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Bóg bardzo honoruje człowieka, który się przed Nim uniża

 

Niedziela 5 lutego 2017. Zbór Warszawa Wola godz. 10:00

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 03, luty 2017

W niedzielę 5 lutego 2017 nie będzie nabożeństwa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej 15.

Wszyscy bierzemy udział w nabożeństwie w zborze macierzystym:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Warszawa Wola

Warszawa, ul. Połczyńska 59

godz. 10:00

wyjazd samochodami z ul. Bielawskiej 15 godz. 9:00 (zbiórka o 8:50)

Niedziela 29 stycznia 2017. Mistrzu, abym przejrzał.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 28, styczeń 2017

Ewangelia Św. Marka 10:46-52
I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu:
Mistrzu, abym przejrzał.
Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.

Księga Izajasza 9:1
Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.

Taka prosta rzecz, przyjść i powiedzieć: Mistrzu, abym przejrzał.

Ewangelia Św. Marka 10:46-52

I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić:

Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!

I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał:

Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!

Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu:

Mistrzu, abym przejrzał.

Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.

Księga Izajasza 9:1

Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.

Niedziela 22 stycznia 2017. Prawda was wyswobodzi.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: poniedziałek, 23, styczeń 2017

List Św. Pawła do Efezjan 6:10

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 11 Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. 12 Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 13 Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. 14 Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą ….

Ewangelia Św. Jana

8:32 I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Programy wymyślone przez ludzi mogą być dobre i pożyteczne, ale gwarantem naszego dalszego życia jest tylko Chrystus.

Niedziela 15 stycznia 2017 Miłośc Chrystusowa przewyższa wszystko

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 15, styczeń 2017

II Księga Samuela 15:31 Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofel jest między spiskowcami u Absaloma, Dawid rzekł: Obróć Panie wniwecz radę Achitofela!

Ewangelia Sw. Marka: 12:29 Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. 30 Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.

List do Efezjan 3:19 I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

Miłość Chrystusowa, którą sam Bóg daje do serca człowieka, przewyższa wszystko, co człowiek ma sam z siebie.

Niedziela 25 grudnia 2016. Po co Bóg człowiekiem?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 23, grudzień 2016

Księga Izajasza 43:19 Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.

Księga Izajasza 42:16 I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!

Ewangelia Świ. Łukasza 2:11 Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.

Ewangelia Św. Jana 18:37 ... Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.

Księga Objawienia 21:5 I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.