Joomla Website Design by Best Web Host

NIedziela 14 maja 2017 Posłuszeństwo temu, co mówi Bóg

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 14, maj 2017

Księga Nehemiasza 8:9

... Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie; gdyż cały lud, słuchając postanowień Zakonu, płakał.

10 1. W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, ... 30 pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według Zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, jego prawa i przepisy.

Ew. Św. Marka 3:35

Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

Bóg bardzo docenia posłuszeństwo, temu co mówi

 

Niedziela 30 kwietnia 2017 Chrystus powróci na pewno

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 30, kwiecień 2017

Ew. Św. Łukasza 17:
24 Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. 25 Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie.
List Św. Pawła do Rzymian 8:
9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. … 14 Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

List Św. Pawła do Kolosan 2:
12 Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. 13 I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy.

Ew. Św. Łukasza 18:8

Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Wiara w Jezusa to nie jest kwestia poglądów

 

 

Wielki Piątek 14 kwietnia 2017

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 14, kwiecień 2017

Ewangelia Św. Łukasza

14:26 Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. 27 Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.

Sam możesz sprawdzić, gdzie jesteś.

 

 

Niedziela 9 kwietnia 2017. Czego szukacie?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 09, kwiecień 2017

2 Księga Kronik 25: 9
A co zrobić ze stu talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży odpowiedział: Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to.

Ewangelia Św. Jana
1:38 A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz?
6:26 Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. 27 Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. 28 Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: 29 To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.

Czego szukasz?

 

 

Niedziela 2 kwietnia 2017. Jechoszafat wzór wiary.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 01, kwiecień 2017

2 Księga Królewska 20

2 I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, ... 3 Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. ... 12 Boże nasz! Czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam; nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone. ... 15 I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. ... 18 Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. ... 20 Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli ...

Ewangelia Św. Jana 6

37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; ... 40 A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.

Bóg oczekuje ode mnie wiary

 

Niedziela 26 marca 2017. Bóg czyni wszystko nowym

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, marzec 2017

2 Księga Kronik
7:15 I będą moje oczy otwarte, i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. 16 Bo oto wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki, i moje oczy, i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni.

Ew. Św. Mateusza

12:6  Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia.

List Św. Pawła do Kolosan

2:16  Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.
2:17 Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych;

 

rzeczywistością natomiast jest Chrystus.