Joomla Website Design by Best Web Host

NIedziela 20 sierpnia 2017 Granice mojej wiary

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 20, sierpień 2017

Księga Sędziów 20:26

Ruszyli tedy wszyscy synowie izraelscy, cały lud zbrojny, i przyszli do Betelu, i tam trwali przed Panem płacząc i poszcząc w tym dniu aż do wieczora, a potem złożyli przed Panem ofiary całopalne i ofiary pojednania.

Ewangelia Św. Marka 14:36

I mówił: Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty.

Psalm 37:7

Zdaj się w milczeniu na Pana i zaufaj Mu.

 

 

NIedziela 13 sierpnia 2017 Jaki obraz Boga nosisz w sobie?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 13, sierpień 2017

Ewangelia Św. Marka 9:19
On zaś powiedział do nich: O plemię niewierne! Jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo jeszcze mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie.
List Św. Pawła do Kolosan 1:27
……………….

Niedziela 6 sierpnia 2017 Ważność modlitwy w naszym życiu (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 06, sierpień 2017

Ewangelia Św. Mateusza 7:7-8
Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.

 

Niedziela 30 lipca 2017 Z życia do życia (ES)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 29, lipiec 2017

Psalm 23:4

Choćbym kroczył ciemną doliną

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij pasterski i laska dodają mi otuchy.

Niedziela 23 lipca 2017 Spotkanie z Jezusem

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 23, lipiec 2017

Ewangelia Św. Marka 2:14-17 A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za mną. I wstał, i poszedł za Nim. A kiedy potem siedział przy stole w domu jego, siedziało z Jezusem i jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. A gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że je z grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów Jego: Czemu je z celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników.

List Św. Pawła do Kolosan 1:15-16 On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

2 List Św. Piotra 1:3-4 Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej Natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.

Czy spotkanie Jezusa jest przygodą twojego życia?

 

Niedziela 16 lipca 2017 Łaska i Prawda

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 16, lipiec 2017

Księga Przypowieści Salomona  3:3-4, 11-12  Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. … 11 Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie! 12 Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.
List Ewangelia Św. Jana 8:3-5, 10-11  Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku. I rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? … 10 A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? 11 A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.
Łaska               I Ja cię nie potępiam
Prawda          odtąd już nie grzesz

JEZUS pokazuje jaki jest BÓG