Joomla Website Design by Best Web Host

Wielki Piątek 14 kwietnia 2017

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 14, kwiecień 2017

Ewangelia Św. Łukasza

14:26 Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. 27 Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.

Sam możesz sprawdzić, gdzie jesteś.

 

 

Niedziela 9 kwietnia 2017. Czego szukacie?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 09, kwiecień 2017

2 Księga Kronik 25: 9
A co zrobić ze stu talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży odpowiedział: Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to.

Ewangelia Św. Jana
1:38 A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz?
6:26 Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. 27 Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. 28 Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: 29 To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.

Czego szukasz?

 

 

Niedziela 2 kwietnia 2017. Jechoszafat wzór wiary.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 01, kwiecień 2017

2 Księga Królewska 20

2 I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, ... 3 Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. ... 12 Boże nasz! Czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam; nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone. ... 15 I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. ... 18 Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. ... 20 Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli ...

Ewangelia Św. Jana 6

37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; ... 40 A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.

Bóg oczekuje ode mnie wiary

 

Niedziela 26 marca 2017. Bóg czyni wszystko nowym

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, marzec 2017

2 Księga Kronik
7:15 I będą moje oczy otwarte, i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. 16 Bo oto wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki, i moje oczy, i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni.

Ew. Św. Mateusza

12:6  Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia.

List Św. Pawła do Kolosan

2:16  Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.
2:17 Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych;

 

rzeczywistością natomiast jest Chrystus.

Niedziela 12 marca 2017. Fundament

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 12, marzec 2017

1 List Św. Pawła do Koryntian
3:11 Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, 13 To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień.
Ewangelia Św. Jana
15:1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. 4 Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Co jest fundamentem twojego życia?

 

Niedziela 26 lutego 2017. Fundamenty wiary

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, luty 2017

1Kor.3:11 Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.

Ewangelia Św. Mateusza

16:16 A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. 18 A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ewangelia Św. Jana 18:36 Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata.

Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest Królem.