Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 20 stycznia 2019 Po co mamy znać Pisma? (ZK)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 20, styczeń 2019

Ewangelia Św. Mateusza 22:29 A Jezus im odpowiedział: Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej.

Ewangelia Św. Mateusza 24:4 I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł.

Znajomość Pisma nie tylko ustrzeże nas od zbłądzenia, ale doprowadzi do poznania  Jezusa, którego życie w nas jest mocą Bożą.

 

Niedziela 13 stycznia 2019 Przymierze soli (JZ)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 12, styczeń 2019

III Księga Mojżeszowa 2:13 Każdą z ofiar pokarmowych posolisz i nie pozbawisz soli przymierza twego Boga swej ofiary pokarmowej. Przy każdej twojej ofierze złożysz i sól.

Jeżeli chcemy być niezwietrzałą solą w Bożej solniczce, to powinniśmy z całą uwagą wsłuchać się w Łukasza 14:26-34.

Niedziela 6 stycznia 2019 Wykonaj jakiś miły gest wobec Boga

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 06, styczeń 2019

2Sam.6:14-15 I Dawid tańczył przed Panem z całych sił, ... z okrzykami i przy dźwiękach trąby.

Ewangelia Św. Łukasza 12:8-9 Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze sie mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi.

Nasza relacja z Bogiem jest relacją z KIMŚ, kto oczekuje, kto ma oczekiwania.

Niedziela 30 grudnia 2018 Kto ma Syna, ma życie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 30, grudzień 2018

1 List Św. Jana 5:12 Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.

Większość ludzi uzależnia życie od tego co robimy dobrego, od dobrych rzeczy, które są naszym udziałem. Tymczasem przytoczone zdanie jest jednym z wielu, w których Bóg koncentruje swój przekaz do człowieka na swoim Synu Jezusie Chrystusie.

Czy możesz dziś powiedzieć: mam Syna?

Niedziela 23 grudnia 2018 Prawdziwa Światłość

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 21, grudzień 2018

Ewangelia Św. Jana 3:19 ...  światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność.

Ewangelia Św. Mateusza 5:14-16 Wy jesteście światłością świata; nie może sie ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

Po nabożeństwie, o godzinie 15-tej Wieczór Wigilijny w Galerii LIMA

Zapraszamy przede wszystkim osoby samotne, będzie ciepły posiłek, pośpiewamy kolędy.

Niedziela 9 grudnia 2018 Aby człowiek Boży był doskonały

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 08, grudzień 2018

2Tym.3:15 i 17: I ponieważ od dziecka znasz Pisma świete, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. ...  Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni wyposażony.

Jesteśmy wyposażeni, Bóg jest zainteresowany tym, abyśmy byli mądrzy i doskonali.

Czy chcesz być mądry i doskonały?