Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 30 grudnia 2018 Kto ma Syna, ma życie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 30, grudzień 2018

1 List Św. Jana 5:12 Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.

Większość ludzi uzależnia życie od tego co robimy dobrego, od dobrych rzeczy, które są naszym udziałem. Tymczasem przytoczone zdanie jest jednym z wielu, w których Bóg koncentruje swój przekaz do człowieka na swoim Synu Jezusie Chrystusie.

Czy możesz dziś powiedzieć: mam Syna?

Niedziela 23 grudnia 2018 Prawdziwa Światłość

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 21, grudzień 2018

Ewangelia Św. Jana 3:19 ...  światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność.

Ewangelia Św. Mateusza 5:14-16 Wy jesteście światłością świata; nie może sie ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

Po nabożeństwie, o godzinie 15-tej Wieczór Wigilijny w Galerii LIMA

Zapraszamy przede wszystkim osoby samotne, będzie ciepły posiłek, pośpiewamy kolędy.

Niedziela 9 grudnia 2018 Aby człowiek Boży był doskonały

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 08, grudzień 2018

2Tym.3:15 i 17: I ponieważ od dziecka znasz Pisma świete, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. ...  Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni wyposażony.

Jesteśmy wyposażeni, Bóg jest zainteresowany tym, abyśmy byli mądrzy i doskonali.

Czy chcesz być mądry i doskonały?

Niedziela 2 grudnia 2018 Nabożeństwo przeniesione na Połczyńską

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: czwartek, 29, listopad 2018

W niedzielę 2 grudnia 2018 nie będzie nabożeństwa w Konstancinie-Jeziornie.

Odwiedzamy całą naszą wspólnotą zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 59, gdzie weźmiemy udział we wspólnym nabożeństwie o godz.10-tej.

Zapraszamy na Połczyńską 59

Niedziela 25 listopada 2018 Po co jest Kościół

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 25, listopad 2018

Ewangelia Św. Mateusza 25:26-27 A jego pan odpowiedział mu: Sługo zły i leniwy! ... Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje, z zyskiem.

1 List Św. Pawła do Koryntian 9:19 Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym więcej ludzi pozyskał.

Koniecznością jest dla nas przynoszenie zysku naszemu Panu i Bogu.

Niedziela 18 listopada 2018 W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 18, listopad 2018

IV Księga Mojżeszowa 21:23 W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan, jego Bóg, jest z nim, Wykrzykują na cześć jego jako króla.

1 List do Koryntian 1:26-27 Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić,

Niczym sobie Jakub nie zasłużył, niczym i my sobie nie zasłużyliśmy.