Joomla Website Design by Best Web Host

Boże Narodzenie 2017 Mamy Światłość

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: czwartek, 21, grudzień 2017
Księga Izajasza 9:1
Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.
Ewangelia Św. Jana 12:46
Ja, jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto we mnie wierzy.
 
Dzięki Ci, Boże Ojcze nasz, za Jezusa
 

Niedziela 17 grudnia 2017 Dałem się namówić

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 17, grudzień 2017

Księga Jeremiasza 20:7 Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić; pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie.

20:11 Ale Pan jest ze mną jak groźny bohater; dlatego moi prześladowcy padną i nie będą górą. Będą bardzo zawstydzeni, że im się nie powiodło, w wiecznej hańbie, niezapomnianej.

Ewangelia Jana 6:68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.

Jaką wartość ma dla mnie fakt, że Bóg jest ze mną?

 

 

Niedziela 10 grudnia 2017 Jezus czy Immanuel? (PC)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 09, grudzień 2017

Mt.1:18-24 A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

 

 

NIedziela 3 grudnia 2017 Czego się boję

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 03, grudzień 2017

Księga Jeremiasza 1:17
Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co Ja ci każę, nie lękaj się ich, abym Ja nie napełnił cię lękiem przed nimi!
Ewangelia Łukasza 12:32
Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Objawienie Św. Jana 21:8
A udziałem tchórzy i niewiernych, i złoczyńców, i morderców … - miejsce w jeziorze gorejącym ogniem i siarką.
Ewangelia Św. Jana 16:33
… nabierzcie odwagi, ja zwyciężyłem Świat.

Bóg domaga się, abym Jemu zaufał

 

Niedziela 26 listopada 2017 Uwalniająca historia o Jezusie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, listopad 2017

List Św. Pawła do Galacjan 5:1
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
 Ewangelia Łukasza 22:27
Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz Ja jestem wśród was jako ten, który usługuje.
Ewangelia Jana 8:36
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Jezus pokazuje na sobie, jak być na tyle wolnym, żeby co?
Zrezygnować ze swoich praw?

 

Niedziela 19 listopada 2017 Wszyscy są ważni w Kościele Jezusa Chrystusa (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 18, listopad 2017

1 List do Koryntian 12,4-7. 12-14

(4) Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; (5) różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; (6) różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. (7) Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.

(12) Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. (13) Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. (14) Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki].