Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 12 marca 2017. Fundament

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 12, marzec 2017

1 List Św. Pawła do Koryntian
3:11 Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 12 A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, 13 To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień.
Ewangelia Św. Jana
15:1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. 4 Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Co jest fundamentem twojego życia?

 

Niedziela 26 lutego 2017. Fundamenty wiary

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, luty 2017

1Kor.3:11 Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.

Ewangelia Św. Mateusza

16:16 A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. 18 A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ewangelia Św. Jana 18:36 Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata.

Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest Królem.

 

 

Niedziela 12 lutego 2017. Czy Bóg zmienia zdanie?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: czwartek, 09, luty 2017

1 Księga Królewska 21
17  Wtedy doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści:   18 Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii ….   19 I powiedz mu tak: Tak mówi Pan:
21 Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad, wytracę u Achaba męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu.   
25 Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izebel, jego żona.   
27 A gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wdział wór na swoje ciało i pościł, i sypiał w worze, i chodził przygnębiony.    28 Toteż doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści:   29 Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia na jego życie, ale za życia jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród.
Ewangelia Sw. Łukasza 18
9 I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo:   10 Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.   11 Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik.   12 Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku.   13 A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.   14 Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Bóg bardzo honoruje człowieka, który się przed Nim uniża

 

Niedziela 5 lutego 2017. Zbór Warszawa Wola godz. 10:00

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 03, luty 2017

W niedzielę 5 lutego 2017 nie będzie nabożeństwa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej 15.

Wszyscy bierzemy udział w nabożeństwie w zborze macierzystym:

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Warszawa Wola

Warszawa, ul. Połczyńska 59

godz. 10:00

wyjazd samochodami z ul. Bielawskiej 15 godz. 9:00 (zbiórka o 8:50)

Niedziela 29 stycznia 2017. Mistrzu, abym przejrzał.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 28, styczeń 2017

Ewangelia Św. Marka 10:46-52
I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu:
Mistrzu, abym przejrzał.
Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.

Księga Izajasza 9:1
Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.

Taka prosta rzecz, przyjść i powiedzieć: Mistrzu, abym przejrzał.

Ewangelia Św. Marka 10:46-52

I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić:

Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!

I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał:

Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!

Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu:

Mistrzu, abym przejrzał.

Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.

Księga Izajasza 9:1

Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.

Niedziela 22 stycznia 2017. Prawda was wyswobodzi.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: poniedziałek, 23, styczeń 2017

List Św. Pawła do Efezjan 6:10

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 11 Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. 12 Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 13 Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. 14 Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą ….

Ewangelia Św. Jana

8:32 I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Programy wymyślone przez ludzi mogą być dobre i pożyteczne, ale gwarantem naszego dalszego życia jest tylko Chrystus.