Joomla Website Design by Best Web Host

Cytat, refleksja na niedzielę 10.07

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 10, lipiec 2016

Ks. Hioba 19:25: Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie!
26: Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga.
27: Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc.

Łk, 12:22: I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. ...
30: Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie
31: Lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane.

Refleksja na niedzielę 10 lipca 2016:

Skąd Hiob to wie?

Czy w zaufaniu Bogu można dojść aż tak daleko?

Cytat, refleksja na niedzielę 3.07

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 02, lipiec 2016

Ps. 27:4 O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego.

J.14:9 Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?

Refleksja na niedzielę 3 lipca 2016:
słyszałem o siedmiu cudach świata, ale oglądać piękno Boga? Czy to nie abstrakcja?

Cytat, refleksja na niedzielę 26.06

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, czerwiec 2016

J.11:23-26 Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.
Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
Rzekł jej Jezus: Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?

Refleksja na niedzielę 26 czerwca 2016:
Czy wierzysz w to?

Cytat, refleksja na niedzielę 19.06

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 18, czerwiec 2016

2Moj.28:29-30
Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, ku stałej pamięci przed Panem.
Do napierśnika wyrocznego włożysz urim i tummim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie stawał przed obliczem Pana. Tak nosić będzie Aaron na swym sercu ustawicznie przed obliczem Pana wyrocznie dla synów izraelskich.

Czytaj więcej...

Cytat, refleksja na niedzielę 12.06

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: środa, 15, czerwiec 2016

Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. (BT, Księga Powtórzonego Prawa 6:5)
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia

Czytaj więcej...

Cytat, refleksja na niedzielę 5.06

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: wtorek, 07, czerwiec 2016

2Moj.19: 5 A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim.
Biblia Gd. Ps.2:12 Pocałujcie Syna, by się snać nie rozgniewał, i zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają.
1P.2:9 Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

Refleksja na niedzielę 5 czerwca 2016:
W Chrystusie jesteśmy szczególną Bożą własnością