Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 18 marca 2018 Czy Bóg dziś wie, co ja zdecyduję jutro?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 18, marzec 2018

Ewangelia Św. Jana 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

List do Efezjan 1:4-5 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.

Dz. Apostolskie 13:48 Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.

Przyjdź do Jezusa i zapytaj, nic nie sstracisz.

 

Niedziela 11 marca 2018 Słowa Jezusa (ZK)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 11, marzec 2018

Ewangelia Św. Łukasza 21:33

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

 

Niedziela 4 marca 2018 Czy można nie bać się śmierci?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 04, marzec 2018

Księga Daniela 3:17-18 Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy.

Ewangelia Św. Łukasza 12:4-5 Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie!

List do Hebrajczyków 2:14-15 Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.

Polisa na wypadek śmierci: wiara w Jezusa

 

Niedziela 25 lutego 2018 Wizja przyszłości, co naprawdę chciałabyś, chciałbyś wiedzieć?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 24, luty 2018

Księga Ezechiela 40:2 W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze; a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto. ...    43:1 Potem zaprowadził mnie do bramy, która jest zwrócona ku wschodowi. 43:2 A oto chwała Boga izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od jego chwały.

Ewangelia Św. Jana 2:19-21 Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego.

Księga Objawienia Św. Jana 21:23-25 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;

Gdzie spędzisz wieczność? Z kim?

 

Niedziela 18 lutego 2018 Jezus jest z nami w każdej sytuacji (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 24, luty 2018

Ewangelia Św. Mateusza 28,20b: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Dzieje Apostolskie 17,27-28: „Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”

Psalm 27,10: „Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie”.

Księga Izajasza 49,15: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”.

Księga Jeremiasza 30,11:  "Ja bowiem jestem z tobą by cię wybawić”.

Jezus jest wszędzie i o każdym czasie z tymi, którzy mu ufają,

aby im pomagać, wspierać ich, pocieszać i ratować. On nas nigdy nie opuści, bo zależy mu na nas!

 

Niedziela 11 lutego 2018 Wyrok Twój ożywia mnie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 11, luty 2018

Ps. 119:50 To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja (słowo Twoje, wyrok Twój) mnie ożywia.

Ewangelia Św. Jana 5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.

1 List Św. Pawła do Tesaloniczan 4:16-17 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

Jezus nas przeprowadzi