Joomla Website Design by Best Web Host

Cytat, refleksja na niedzielę 16 października 2016

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: wtorek, 18, październik 2016

Księga Jozuego 22:10. A gdy synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa przybyli do okręgów nadjordańskich w ziemi kanaanejskiej, zbudowali tam ołtarz nad Jordanem, ołtarz z wyglądu okazały. 11. I usłyszeli synowie izraelscy tę wieść: Oto zbudowali synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa ołtarz na pograniczu ziemi kanaanejskiej w okręgach nadjordańskich po stronie synów izraelskich. 12. A gdy to synowie izraelscy usłyszeli, zebrał się cały zbór izraelski w Sylo, aby wyruszyć przeciwko nim na wojnę.

Psalm 69:10:
Bo gorliwość o dom twój pożera mnie, A zniewagi urągających tobie spadły na mnie.

Ewangelia Św. Mateusza 21:
12. I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał.
13. I rzekł im: Napisano: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.

refleksja na niedzielę 16 października 2016:

Gorliwość o Boże sprawy, gorliwość aż na śmierć,  towarzyszyła ludziom przez całe wieki.
Chyba coś się w nas ostatnimi czasy zmieniło.

Cytat, refleksja na niedzielę 09 października 2016

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: środa, 05, październik 2016

Księga Jozuego 6;2 Wtedy Pan rzekł do Jozuego: Oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. 3: Obejdziecie miasto wokoło, wy, wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez sześć dni. 4: Siedmiu kapłanów nieść będzie przed Skrzynią siedem trąb z baranich rogów. W siódmym dniu zaś obejdziecie miasto siedem razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach.

List do Hebrajczyków 12:1 Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, 2: Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.

refleksja na niedzielę 9 października 2016:
Bóg oczekuje ode mnie, że zrobię krok wiary, ten pierwszy krok należy do mnie.
Kolejne kroki On sam wspomaga i daje mi siłę.

Cytat, refleksja na niedzielę 2.10

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 01, październik 2016

Ewangelia Św. Mateusza 13: 11A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane.12Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. 13Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. 14I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie.
Ks. Izajasza 29: 13I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim,

refleksja na niedzielę 2 października 2016:
Czy należysz do tych, którym jest dane poznać tajemnice Królestwa Niebios?
Czy słuchając rozumiesz, co mówi Bóg?

Cytat, refleksja na niedzielę 25.09

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: poniedziałek, 26, wrzesień 2016

List do Rzymian 3:21-26 Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.

refleksja na niedzielę 25 września 2016:

Bóg ma dla mnie usprawiedliwienie, odkupienie, dar życia wiecznego, wszystko jest przygotowane, za darmo,
ale ten dar staje się dla mnie skuteczny, niejako uruchomiony, aktywowany,  przez moją wiarę w Jezusa Chrystusa, wiara w Jezusa jest tu niezbędna.

Cytat, refleksja na niedzielę 18.09

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 18, wrzesień 2016

Ps. 1:1 Szczęśliwy mąż, który ... 2. ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą.
Ps. 119:11 W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.
14: Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje, jak z wielkiego bogactwa.
127: Doatego kocham przykazania twoje bardziej niżmzłoto, bardziej niz szczere złoto.

Ew, Mat 24:35 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
Ew. Jana 6:63 Słowa, które powiedziałem do was są Duchem i są żywotem.

refleksja na niedzielę 18 września 2016:

Czy kochasz Boże słowo?
Całe słowo?
Słowo w słowo?

Cytat, refleksja na niedzielę 11.09

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 11, wrzesień 2016

V. Księga Mojżeszowa 15:
1. Po upływie siedmiu lat zarządzisz umorzenie długów.
2. Taki zaś jest sposób umorzenia długów: Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu, nie będzie jej ściągał od swego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana.
9. Strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl: Zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów, i abyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie dał. On będzie wzywał przeciwko tobie Pana i grzech będzie ciążył na tobie.
10. Ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz, za to bowiem błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu.

Ewangelia Św. Mateusza 5:

38. Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.
39. A  Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
40. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.
42. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
45. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Refleksja na niedzielę 10 września 2016:

Nieżyciowe? Niepraktyczne? Niemożliwe do zastosowania?

Czy Jezus naprawdę oczekuje ode mnie takiej postawy?