Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 10 czerwca 2018 Wróć do Ojca i poznaj Jego miłość (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: poniedziałek, 11, czerwiec 2018

Ewangeli Św. Łukasza rozdział 15, cały rozdział, czy zaryzykujesz przeczytać cały rozdział?

List Św. Pawła do Rzymian 2:4 A może lekcewarzysz bogactwo łagodności i powściągliwość, i wielkoduszkość Jego, nie zdając sobie sprawy z tego, ze łagodność Boga prowadzi cię do zmiany sposobu myślenia?

 

Niedziela 3 czerwca 2018 Przymierze, umowa dwóch stron

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: wtorek, 05, czerwiec 2018

1Moj.28:29 ... Chcemy zawrzeć z tobą przymierze, Że nie uczynisz nam nic złego,

Joz.9:15 Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu.

Mat.26:28 Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

Bóg zawarł z nami przymierze, z własnej inicjatywy, abyśmy nie zbłądzili i nie zginęli na śmierć.

Niedziela 20 maja 2018 Zesłanie Ducha Świętego

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 19, maj 2018

Ewangelia Św. Mateusza 28:19

Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i

Ducha Świętego.

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

Chrzest Duchem Świętym jest wyzwoleniem Ducha Świętego w wierzących, wzmocnieniem i udzieleniem duchowych darów łaski, charyzmatów, ku budowaniu Ciała Chrystusowego – Kościoła, dla skutecznej służby i świadectwa. Znakiem chrztu Duchem Świętym jest przemienione życie oraz duchowe dary łaski Bożej.

Niedziela 13 maja 2018 Zdobyłem wielki łup (OW)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 19, maj 2018

Psalm 119:162 Cieszę się z Twojej obietnicy tak bardzo, jak człowiek, który zdobył wielkie łupy.

Największym łupem, jaki możemy zdobyć, jest pojednanie i życie z Jezusem Chrystusem.

 

Niedziela 6 maja 2018 Nie bądź jak koń

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 05, maj 2018

Psalm 32:8-9 Pouczę cię, wskażę ci drogę, którą masz iść; będę ci służył radą, na tobie spocznie mój wzrok. Nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł - trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować.

1Kor.6:2 Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? ... 3 Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? .. 19 Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga?

W Chrystusie jesteśmy wszechstronnie wyposażeni, Bóg oczekuje naszych dojrzałych decyzji.

 

Niedziela 29 kwietnia 2018 Co z Eliaszem, czy ponownie przyszedł?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 29, kwiecień 2018

Księga Malachiasza 3:23 Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana.

Ewangelia Św. Mateusza 11:14 Jeśli chcecie to przyjąć, on (Jan Chrzciciel) jest tym mającym nadejść Eliaszem.

Ewangelia Św. Jana 1:21 Więc kim? – dopytywali (Jana Chrzciciela). – Czy jesteś Eliaszem? On na to: Nie jestem.

A gdyby Jan Chrzciciel odpowiedział: Tak, przyszedłem w duchu Eliasza?