Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 29 lipca 2018 Ostatnie nabożeństwo na Bielawskiej 15

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 27, lipiec 2018

Psalm 97:9-10 Ty bowiem, PANIE, jesteś Najwyższy na całej ziemi, wywyższony ponad wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie PANA, miejcie w nienawiści zło, On strzeże dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych.

NASZ BÓG JEST ŚWIĘTY.

Niedziela 22 lipca 2018 Modlitwa o chorych

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 21, lipiec 2018

List Św. Jakuba 5:14-15

Choruje ktoś między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone.

Ewangelia Św. Marka 11:24

Dlatego mówię wam, wszystko, o co modlicie się i prosicie, wierzcie, że otrzymacie i będzie wam dane.

Dzieje Apostolskie 5:16

Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy byli uzdrowieni.

Niedziela 15 lipca 2018 Dwa paszporty, czy jeden, co jest lepsze?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 14, lipiec 2018

Ewangelia Św. Mateusza 13:45-46 Królestwo niebieskie podobne jest też do kupca, który szukał pięknych pereł. A znalazłszy jedną bardzo cenną, poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił ją.

Ewangelia Św. Łukasza 16:13 Żaden sługa nie może dwom panom służyć, ... nie możecie służyć Bogu i mamonie.

ale ...

chciałoby się zatrzymać jeszcze na trochę stary paszport?

 

Niedziela 8 lipca 2018 Jedni drugich

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 08, lipiec 2018

List Św. Pawła do Rzymian 12:5 Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. ...  10 Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku.

List Św. Pawła do Kolosan 3:23-24 Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.

Wyprzedzajcie się

Niedziela 1 lipca 2018 Błogosławieństwo malutkiej Laury

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 01, lipiec 2018

Ewangelia Św. Łukasza 2:22-24

A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, Jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.

Ewangelia Św. Marka 10:15

Zaprawdę powiadam wam, , ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego.

Niedziela 24 czerwca 2018 Język miłości

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 24, czerwiec 2018

Ewangelia Św. Jana 13:35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

List Św. Pawła do Rzymian 12:10 Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku.

List Św. Pawła do Rzymian 5:19 Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.

Język miłości ze strony człowieka, język, który "rozumie" Bóg: posłuszeństwo