Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 8 października 2017 Sola Gratia - Tylko Łaska

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 08, październik 2017

List Św. Pawła do Tytusa

2:11 Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, 12 Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, 13 Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, 14 Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.

Niedziela 27 sierpnia 2017 Małe początki wielkich Bożych dzieł (TD)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 26, sierpień 2017

1 Księga Samuela 17

14 A Dawid był najmłodszy. Za Saulem wyruszyli trzej najstarsi.

50 Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka, i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku.

 

NIedziela 20 sierpnia 2017 Granice mojej wiary

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 20, sierpień 2017

Księga Sędziów 20:26

Ruszyli tedy wszyscy synowie izraelscy, cały lud zbrojny, i przyszli do Betelu, i tam trwali przed Panem płacząc i poszcząc w tym dniu aż do wieczora, a potem złożyli przed Panem ofiary całopalne i ofiary pojednania.

Ewangelia Św. Marka 14:36

I mówił: Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty.

Psalm 37:7

Zdaj się w milczeniu na Pana i zaufaj Mu.

 

 

NIedziela 13 sierpnia 2017 Jaki obraz Boga nosisz w sobie?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 13, sierpień 2017

Ewangelia Św. Marka 9:19
On zaś powiedział do nich: O plemię niewierne! Jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo jeszcze mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie.
List Św. Pawła do Kolosan 1:27
……………….

Niedziela 6 sierpnia 2017 Ważność modlitwy w naszym życiu (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 06, sierpień 2017

Ewangelia Św. Mateusza 7:7-8
Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.

 

Niedziela 30 lipca 2017 Z życia do życia (ES)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 29, lipiec 2017

Psalm 23:4

Choćbym kroczył ciemną doliną

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij pasterski i laska dodają mi otuchy.