Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 21 października 2018 Przeżywamy porażki, ale ostateczne zwycięstwo będzie nasze

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 21, październik 2018

Ewangelia Św. Mateusza 6:13 I nie wystawiaj nas na pokuse, ale wybaw nas od złego.

List Św. Pawła do Efezjan 6:13 Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą.

List Św. Jakuba 4:7 Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

 

Niedziela 14 października 2018 Modlitwa Kościoła (JC)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 14, październik 2018

Ewangelia Św. Mateusza.6:9 A wy tak mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć sie Imię Twoje.

Modlitwa jest darem dla Kościoła, zarówo w wymiarze wspólnotowym, jak i w naszym indywidualnym życiu. Nie zniechęcaj się, gdy sprawia Ci trudność. Apostołowie też prosili Pana: "naucz nas się modlić".

Niedziela 7 października 2018 Nie domagaj się

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 06, październik 2018

V Księga Mojżeszowa 3:23-26 Zanosiłem wówczas do Pana błaganie: Panie! Boże mój! Zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak twoje, i tak potężnych czynów jak twoje. Pozwól, proszę, nech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was, nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie: Dosyć! Nie mów już do mnie o tej sprawie.

II List Św. Pawła do Korymtian 12:7-9 Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, ...

List do Hebrajczyków 5:7-8 Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,

Niedziela 30 września 2018 Abyśmy nie dla siebie samych żyli

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 30, wrzesień 2018

II List Św. Pawła do Koryntian

6:12 Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w waszych sercach.

5:14-15 Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; .... A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie da siebie samych żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony.

 

Niedziela 16 września 2018 Empatia w stosunku do Boga

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 15, wrzesień 2018

IV Księga Mojżeszowa 14:11 I powiedział Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć pomimo tych wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem?

Ewangelia Św. Łukasza 17:17-18 A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?

Czy powinniśmy myśleć o tym, co czuje Bóg?

 

Niedziela 26 sierpnia 2018 Być uczniem Jezusa, ZA i PRZECIW

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, sierpień 2018

IV księga Mojżeszowa 8:14 W ten sposób oddzielisz Lewitów od synów Izraela i Lewici będą należeć do mnie.

Ewangelia Św. Marka 2:14 A przechodząc, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w punkcie celnym, i powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za Nim.

Kiedy mówi Bóg, nie ma miejsca na rozważanie ZA i PRZECIW, zaszczytem jest sam udział w zawodach, bez patrzenia na nagrodę.