Joomla Website Design by Best Web Host

Od 1 sierpnia 2018 spotykamy sie w nowym miejscu: Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 31 - Galeria LIMA

Niedziela 20 maja 2018 Zesłanie Ducha Świętego

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 19, maj 2018

Ewangelia Św. Mateusza 28:19

Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i

Ducha Świętego.

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

Chrzest Duchem Świętym jest wyzwoleniem Ducha Świętego w wierzących, wzmocnieniem i udzieleniem duchowych darów łaski, charyzmatów, ku budowaniu Ciała Chrystusowego – Kościoła, dla skutecznej służby i świadectwa. Znakiem chrztu Duchem Świętym jest przemienione życie oraz duchowe dary łaski Bożej.

Niedziela 13 maja 2018 Zdobyłem wielki łup (OW)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 19, maj 2018

Psalm 119:162 Cieszę się z Twojej obietnicy tak bardzo, jak człowiek, który zdobył wielkie łupy.

Największym łupem, jaki możemy zdobyć, jest pojednanie i życie z Jezusem Chrystusem.

 

Niedziela 6 maja 2018 Nie bądź jak koń

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 05, maj 2018

Psalm 32:8-9 Pouczę cię, wskażę ci drogę, którą masz iść; będę ci służył radą, na tobie spocznie mój wzrok. Nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł - trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować.

1Kor.6:2 Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? ... 3 Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? .. 19 Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga?

W Chrystusie jesteśmy wszechstronnie wyposażeni, Bóg oczekuje naszych dojrzałych decyzji.

 

Niedziela 29 kwietnia 2018 Co z Eliaszem, czy ponownie przyszedł?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 29, kwiecień 2018

Księga Malachiasza 3:23 Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana.

Ewangelia Św. Mateusza 11:14 Jeśli chcecie to przyjąć, on (Jan Chrzciciel) jest tym mającym nadejść Eliaszem.

Ewangelia Św. Jana 1:21 Więc kim? – dopytywali (Jana Chrzciciela). – Czy jesteś Eliaszem? On na to: Nie jestem.

A gdyby Jan Chrzciciel odpowiedział: Tak, przyszedłem w duchu Eliasza?

 

Niedziela 15 kwietnia 2018 Ty jesteś dla mnie dobro jedyne

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 15, kwiecień 2018

Psalm 16:2 Mówię do Pana: Tyś jesteś mój Pan, Ty jesteś dla mnie dobro jedyne. 5 Pan jest udział mego dziedzictwa i kielich mój, Ty mój los w ręku trzymasz. 8. Stawiam Pana przed sobą zawsze, bo kiedy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. 11. Ty wskażesz mi drogę żywota, pełnia radości jest przed obliczem Twoim, rozkosze u Twojej prawicy na wieczność.

Ewangelia Św. Jana 18:37 Jezus odparł: ... Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie.

List do Rzymian 8:34 Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.

Czy można nie pójść na takim Bogiem?

 

Wielkanoc 2018 Chrystus prawdziwie zmartwychwstał

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: środa, 04, kwiecień 2018

Jezus z Nazaretu naprawdę zmartwychwstał i dziś żyje.

Ta prawda jest naszą nadzieją, że i my zmartwychwstaniemy,

nie pozostaniemy na zawsze w grobach, ale powstaniemy do nowego życia.