Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 6 sierpnia 2017 Ważność modlitwy w naszym życiu (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 06, sierpień 2017

Ewangelia Św. Mateusza 7:7-8
Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.

 

Niedziela 30 lipca 2017 Z życia do życia (ES)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 29, lipiec 2017

Psalm 23:4

Choćbym kroczył ciemną doliną

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij pasterski i laska dodają mi otuchy.

Niedziela 23 lipca 2017 Spotkanie z Jezusem

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 23, lipiec 2017

Ewangelia Św. Marka 2:14-17 A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za mną. I wstał, i poszedł za Nim. A kiedy potem siedział przy stole w domu jego, siedziało z Jezusem i jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. A gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że je z grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów Jego: Czemu je z celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników.

List Św. Pawła do Kolosan 1:15-16 On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

2 List Św. Piotra 1:3-4 Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej Natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.

Czy spotkanie Jezusa jest przygodą twojego życia?

 

Niedziela 16 lipca 2017 Łaska i Prawda

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 16, lipiec 2017

Księga Przypowieści Salomona  3:3-4, 11-12  Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. … 11 Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie! 12 Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.
List Ewangelia Św. Jana 8:3-5, 10-11  Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku. I rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? … 10 A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? 11 A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.
Łaska               I Ja cię nie potępiam
Prawda          odtąd już nie grzesz

JEZUS pokazuje jaki jest BÓG

 

Niedziela 9 lipca 2017 Nowe, inne życie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 09, lipiec 2017

List Św. Pawła do Galacjan 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

List Św. Pawła do Rzymian 6:8-11 Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

List do Hebrajczyków 11:40 Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego …

Ewangelia Św. Mateusza 10:39 Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.

 Umieranie sposobem na życie?

 

Niedziela 25 czerwca 2017 Po co żyjemy

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 25, czerwiec 2017

Księga Ezechiela 16:8-9
A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze - mówi Wszechmocny Pan - i stałaś się moją.  Obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem.
Ksiega  Ozeasza 2:21-22 I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania.
I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana.
Ewangelia Św. Jana 14:2-3
W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
2 List Św. Pawła do Koryntian 11:2
Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą.

Ostatecznym celem życia człowieka jest zjednoczenie z Bogiem.