Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 4 listopada 2018 Rzeczywistością jest Chrystus

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 04, listopad 2018

List Św. Pawła do Kolosan 2:16-17 Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu lub szabatu. Są to cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością zaś jest Chrystus.

Są zwyczaje religijne, w tamtym czasie oni mieli swoje, my dziś mamy swoje.

Ale co to dla Ciebie oznacza, nie dziś dla Kościoła, ale personalnie dla Ciebie: rzeczywistością jest Chrystus?

 

Niedziela 28 października 2018 Czy Bóg naprawdę pragnie mojego szczęścia?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 28, październik 2018

5 Księga Mojżeszowa 30:9 Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami.

List Św. Pawła do Filipian 1: 29 Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć,

Ewangelia Św. Mateusza 5:40 A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.

Dlaczego mam oddać, jak ktoś mi zabiera? To ma być to szczęście, którego chce dla mnie Bóg?

Niedziela 21 października 2018 Przeżywamy porażki, ale ostateczne zwycięstwo będzie nasze

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 21, październik 2018

Ewangelia Św. Mateusza 6:13 I nie wystawiaj nas na pokuse, ale wybaw nas od złego.

List Św. Pawła do Efezjan 6:13 Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą.

List Św. Jakuba 4:7 Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

 

Niedziela 14 października 2018 Modlitwa Kościoła (JC)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 14, październik 2018

Ewangelia Św. Mateusza.6:9 A wy tak mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć sie Imię Twoje.

Modlitwa jest darem dla Kościoła, zarówo w wymiarze wspólnotowym, jak i w naszym indywidualnym życiu. Nie zniechęcaj się, gdy sprawia Ci trudność. Apostołowie też prosili Pana: "naucz nas się modlić".

Niedziela 7 października 2018 Nie domagaj się

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 06, październik 2018

V Księga Mojżeszowa 3:23-26 Zanosiłem wówczas do Pana błaganie: Panie! Boże mój! Zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak twoje, i tak potężnych czynów jak twoje. Pozwól, proszę, nech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was, nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie: Dosyć! Nie mów już do mnie o tej sprawie.

II List Św. Pawła do Korymtian 12:7-9 Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, ...

List do Hebrajczyków 5:7-8 Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany; I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,

Niedziela 30 września 2018 Abyśmy nie dla siebie samych żyli

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 30, wrzesień 2018

II List Św. Pawła do Koryntian

6:12 Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w waszych sercach.

5:14-15 Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; .... A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie da siebie samych żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony.