Joomla Website Design by Best Web Host

Cytat, refleksja na niedzielę 12.06

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: środa, 15, czerwiec 2016

Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. (BT, Księga Powtórzonego Prawa 6:5)
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia

Czytaj więcej...

Cytat, refleksja na niedzielę 5.06

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: wtorek, 07, czerwiec 2016

2Moj.19: 5 A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim.
Biblia Gd. Ps.2:12 Pocałujcie Syna, by się snać nie rozgniewał, i zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają.
1P.2:9 Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

Refleksja na niedzielę 5 czerwca 2016:
W Chrystusie jesteśmy szczególną Bożą własnością

Cytat, refleksja na niedzielę 29.05

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 28, maj 2016

Dz. 17:30-31 Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,
Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.

Refleksja na niedzielę 29 maja 2016:

Bóg zawsze mówi prawdę !!!

Mk.16:16 (Biblia Warszawska) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Cytat, refleksja na niedzielę 22.05

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 21, maj 2016

Dz.2:38-39 A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.

Refleksja na niedzielę 22 maja 2016:

Bóg zesłał swojego Ducha, narodził się Kościół i co dalej?

Cytat, refleksja na niedzielę 8.05

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: poniedziałek, 09, maj 2016

Łk.. 19:12-15 Rzekł więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min, i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż powrócę.Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy: Nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił.

Ef. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.

Refleksja na niedzielę 8 maja 2016:

Przeznaczył nas dla siebie? Żyjemy dla Boga? Zawsze myslałem, że Bóg żyje dla mnie.

Cytat, refleksja na niedzielę 1.05

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 01, maj 2016

Mt. 19:27 Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy?
Łk. 14:28 Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? ,
Łk. 14:33 Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.

Czytaj więcej...