Joomla Website Design by Best Web Host

Cytat, refleksja na niedzielę 29.05

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 28, maj 2016

Dz. 17:30-31 Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,
Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.

Refleksja na niedzielę 29 maja 2016:

Bóg zawsze mówi prawdę !!!

Mk.16:16 (Biblia Warszawska) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Cytat, refleksja na niedzielę 22.05

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 21, maj 2016

Dz.2:38-39 A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.

Refleksja na niedzielę 22 maja 2016:

Bóg zesłał swojego Ducha, narodził się Kościół i co dalej?

Cytat, refleksja na niedzielę 8.05

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: poniedziałek, 09, maj 2016

Łk.. 19:12-15 Rzekł więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min, i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż powrócę.Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy: Nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił.

Ef. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.

Refleksja na niedzielę 8 maja 2016:

Przeznaczył nas dla siebie? Żyjemy dla Boga? Zawsze myslałem, że Bóg żyje dla mnie.

Cytat, refleksja na niedzielę 1.05

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 01, maj 2016

Mt. 19:27 Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy?
Łk. 14:28 Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? ,
Łk. 14:33 Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.

Czytaj więcej...