Niedziela 26 lutego 2017. Fundamenty wiary

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 26, luty 2017

1Kor.3:11 Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.

Ewangelia Św. Mateusza

16:16 A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. 18 A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Ewangelia Św. Jana 18:36 Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata.

Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie Bóg jest Królem.