Joomla Website Design by Best Web Host

Cytat, refleksja na niedzielę 25.09

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: poniedziałek, 26, wrzesień 2016

List do Rzymian 3:21-26 Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.

refleksja na niedzielę 25 września 2016:

Bóg ma dla mnie usprawiedliwienie, odkupienie, dar życia wiecznego, wszystko jest przygotowane, za darmo,
ale ten dar staje się dla mnie skuteczny, niejako uruchomiony, aktywowany,  przez moją wiarę w Jezusa Chrystusa, wiara w Jezusa jest tu niezbędna.