Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 9 grudnia 2018 Aby człowiek Boży był doskonały

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: sobota, 08, grudzień 2018

2Tym.3:15 i 17: I ponieważ od dziecka znasz Pisma świete, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. ...  Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni wyposażony.

Jesteśmy wyposażeni, Bóg jest zainteresowany tym, abyśmy byli mądrzy i doskonali.

Czy chcesz być mądry i doskonały?