Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 28 października 2018 Czy Bóg naprawdę pragnie mojego szczęścia?

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 28, październik 2018

5 Księga Mojżeszowa 30:9 Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami.

List Św. Pawła do Filipian 1: 29 Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć,

Ewangelia Św. Mateusza 5:40 A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.

Dlaczego mam oddać, jak ktoś mi zabiera? To ma być to szczęście, którego chce dla mnie Bóg?