Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 30 września 2018 Abyśmy nie dla siebie samych żyli

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 30, wrzesień 2018

II List Św. Pawła do Koryntian

6:12 Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w waszych sercach.

5:14-15 Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; .... A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie da siebie samych żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony.