Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 26 sierpnia 2018 Być uczniem Jezusa, ZA i PRZECIW

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 26, sierpień 2018

IV księga Mojżeszowa 8:14 W ten sposób oddzielisz Lewitów od synów Izraela i Lewici będą należeć do mnie.

Ewangelia Św. Marka 2:14 A przechodząc, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w punkcie celnym, i powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za Nim.

Kiedy mówi Bóg, nie ma miejsca na rozważanie ZA i PRZECIW, zaszczytem jest sam udział w zawodach, bez patrzenia na nagrodę.