Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 19 sierpnia 2018 Co to jest i po co jest Kościół?

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 19, sierpień 2018

III Księga Mojżeszowa 19:2 ... bądźcie święci, bo ja, Pan, wasz Bóg, jestem święty.

Ewangelia Św. Mateusza 28:19 Idźcie więc, i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię, Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Sam Bóg, kim jest i to co On mówi, wystarczającym jest powodem, żeby pokochać Kościół.