Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 8 lipca 2018 Jedni drugich

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 08, lipiec 2018

List Św. Pawła do Rzymian 12:5 Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. ...  10 Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku.

List Św. Pawła do Kolosan 3:23-24 Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.

Wyprzedzajcie się