Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 24 czerwca 2018 Język miłości

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 24, czerwiec 2018

Ewangelia Św. Jana 13:35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

List Św. Pawła do Rzymian 12:10 Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku.

List Św. Pawła do Rzymian 5:19 Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.

Język miłości ze strony człowieka, język, który "rozumie" Bóg: posłuszeństwo