Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 3 czerwca 2018 Przymierze, umowa dwóch stron

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: wtorek, 05, czerwiec 2018

1Moj.28:29 ... Chcemy zawrzeć z tobą przymierze, Że nie uczynisz nam nic złego,

Joz.9:15 Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu.

Mat.26:28 Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

Bóg zawarł z nami przymierze, z własnej inicjatywy, abyśmy nie zbłądzili i nie zginęli na śmierć.