Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 20 maja 2018 Zesłanie Ducha Świętego

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: sobota, 19, maj 2018

Ewangelia Św. Mateusza 28:19

Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i

Ducha Świętego.

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

Chrzest Duchem Świętym jest wyzwoleniem Ducha Świętego w wierzących, wzmocnieniem i udzieleniem duchowych darów łaski, charyzmatów, ku budowaniu Ciała Chrystusowego – Kościoła, dla skutecznej służby i świadectwa. Znakiem chrztu Duchem Świętym jest przemienione życie oraz duchowe dary łaski Bożej.