Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 15 kwietnia 2018 Ty jesteś dla mnie dobro jedyne

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 15, kwiecień 2018

Psalm 16:2 Mówię do Pana: Tyś jesteś mój Pan, Ty jesteś dla mnie dobro jedyne. 5 Pan jest udział mego dziedzictwa i kielich mój, Ty mój los w ręku trzymasz. 8. Stawiam Pana przed sobą zawsze, bo kiedy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. 11. Ty wskażesz mi drogę żywota, pełnia radości jest przed obliczem Twoim, rozkosze u Twojej prawicy na wieczność.

Ewangelia Św. Jana 18:37 Jezus odparł: ... Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie.

List do Rzymian 8:34 Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.

Czy można nie pójść na takim Bogiem?