Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 25 lutego 2018 Wizja przyszłości, co naprawdę chciałabyś, chciałbyś wiedzieć?

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: sobota, 24, luty 2018

Księga Ezechiela 40:2 W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze; a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto. ...    43:1 Potem zaprowadził mnie do bramy, która jest zwrócona ku wschodowi. 43:2 A oto chwała Boga izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od jego chwały.

Ewangelia Św. Jana 2:19-21 Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego.

Księga Objawienia Św. Jana 21:23-25 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;

Gdzie spędzisz wieczność? Z kim?