Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 18 lutego 2018 Jezus jest z nami w każdej sytuacji (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: sobota, 24, luty 2018

Ewangelia Św. Mateusza 28,20b: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Dzieje Apostolskie 17,27-28: „Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”

Psalm 27,10: „Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie”.

Księga Izajasza 49,15: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”.

Księga Jeremiasza 30,11:  "Ja bowiem jestem z tobą by cię wybawić”.

Jezus jest wszędzie i o każdym czasie z tymi, którzy mu ufają,

aby im pomagać, wspierać ich, pocieszać i ratować. On nas nigdy nie opuści, bo zależy mu na nas!