Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 11 lutego 2018 Wyrok Twój ożywia mnie

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 11, luty 2018

Ps. 119:50 To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja (słowo Twoje, wyrok Twój) mnie ożywia.

Ewangelia Św. Jana 5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.

1 List Św. Pawła do Tesaloniczan 4:16-17 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

Jezus nas przeprowadzi