Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 28 stycznia 2018 Pan jest moim działem

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 28, styczeń 2018

Treny 3: 19 Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. 20 Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. 21 To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, 22 Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. 23 Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. 24 Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję.

Ewangelia Św. Marka 10:43-45 Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. 44 I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą (dosł. niewolnikiem) wszystkich. 45 Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.

Bóg jest moim działem, dlatego czekam na Niego.