Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 7 stycznia 2018 Pożądliwość życia

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 07, styczeń 2018

List do Rzymian 12:1-2 Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

List do Kolosan 3:5 Umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem.

2 List Św. Piotra 1:4 Przez które dane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.

Czy jesteś w stanie dobrowolnie, tylko ze względu na to, co mówi Bóg, ograniczyć swój apetyt na nowe doznania?