Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 31 grudnia 2017 Czy masz serce obrzezane?

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 31, grudzień 2017

Księga Jeremiasza 32:2 Wtedy wojsko króla babilońskiego oblegało Jeruzalem, a prorok Jeremiasz był więziony w podwórzu wartowni przy pałacu króla judzkiego, ... 36 Wtedy Jeremiasz rzekł: Doszło mnie słowo Pana tej treści: 37 Oto Chanamel, syn twojego stryja Szalluma, przyjdzie do ciebie i powie: Kup sobie moje pole w Anatot, gdyż przysługuje ci prawo odkupu, aby je nabyć.

Ewangelia Św. Mateusza 5.43 Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,

Czy masz na Nowy Rok 2018 plan radykalnej zmiany sposobu myślenia?