Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 26 listopada 2017 Uwalniająca historia o Jezusie

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 26, listopad 2017

List Św. Pawła do Galacjan 5:1
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
 Ewangelia Łukasza 22:27
Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz Ja jestem wśród was jako ten, który usługuje.
Ewangelia Jana 8:36
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Jezus pokazuje na sobie, jak być na tyle wolnym, żeby co?
Zrezygnować ze swoich praw?