Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 22 października 2017 Solus Christus - Jedynie Chrystus

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 22, październik 2017

Księga Izajasza 28:16 Datego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje.

Dzieje Apostolskie 4:10 To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. 11 On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. 12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

SOLUS CHRISTUS - JEDYNIE CHRYSTUS

Co znaczy dziś dla Ciebie, drogi Czytelniku, powyższe hasło Reformacji? Czy Chrystus jest kamieniem węgielnym, fundamentem Twojego życia?