Niedziela 8 października 2017 Sola Gratia - Tylko Łaska

Kategoria: Spotkania Kościoła Opublikowano: niedziela, 08, październik 2017

List Św. Pawła do Tytusa

2:11 Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, 12 Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, 13 Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, 14 Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.