Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 16 września 2018 Empatia w stosunku do Boga

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 15, wrzesień 2018

IV Księga Mojżeszowa 14:11 I powiedział Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć pomimo tych wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem?

Ewangelia Św. Łukasza 17:17-18 A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?

Czy powinniśmy myśleć o tym, co czuje Bóg?

 

Niedziela 26 sierpnia 2018 Być uczniem Jezusa, ZA i PRZECIW

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, sierpień 2018

IV księga Mojżeszowa 8:14 W ten sposób oddzielisz Lewitów od synów Izraela i Lewici będą należeć do mnie.

Ewangelia Św. Marka 2:14 A przechodząc, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w punkcie celnym, i powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za Nim.

Kiedy mówi Bóg, nie ma miejsca na rozważanie ZA i PRZECIW, zaszczytem jest sam udział w zawodach, bez patrzenia na nagrodę.

 

Niedziela 19 sierpnia 2018 Co to jest i po co jest Kościół?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 19, sierpień 2018

III Księga Mojżeszowa 19:2 ... bądźcie święci, bo ja, Pan, wasz Bóg, jestem święty.

Ewangelia Św. Mateusza 28:19 Idźcie więc, i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię, Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Sam Bóg, kim jest i to co On mówi, wystarczającym jest powodem, żeby pokochać Kościół.

Niedziela 12 sierpnia 2018 Jesteśmy szczęściarzami

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 12, sierpień 2018

Dane nam jest żyć w dobrych czasach, w czasach dobrobytu, w tym m iejscu w Europie i w tych czasach pokoju. Dostaliśmy to niejako za darmo.

Dane nam jest, też za darmo, wejść w duchową rzeczywistość pojednania z Bogiem, który wszystko stworzył, uczestniczenia w "promocji", którą Bóg oferuje ludziom, tylko na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa.

Ewangelia Św. Jana 6:35: I odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nidgy nie będzie odczuwał pragnienia.

Czyli, jesteśmy szczęściarzami.

Niedziela 29 lipca 2018 Ostatnie nabożeństwo na Bielawskiej 15

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 27, lipiec 2018

Psalm 97:9-10 Ty bowiem, PANIE, jesteś Najwyższy na całej ziemi, wywyższony ponad wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie PANA, miejcie w nienawiści zło, On strzeże dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych.

NASZ BÓG JEST ŚWIĘTY.

Niedziela 22 lipca 2018 Modlitwa o chorych

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 21, lipiec 2018

List Św. Jakuba 5:14-15

Choruje ktoś między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone.

Ewangelia Św. Marka 11:24

Dlatego mówię wam, wszystko, o co modlicie się i prosicie, wierzcie, że otrzymacie i będzie wam dane.

Dzieje Apostolskie 5:16

Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy byli uzdrowieni.