Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 17 lutego 2019 Zacznij śpiewać

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 17, luty 2019

Psalm 71: Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał.

Psalm 81:11 ... otwórz usta, a ja je napełnię.

List Św. Jakuba 4:8 Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was.

Często występujący schemat Bożego działania: najpierw mój krok.

Niedziela 10 lutego 2019 Bóg Jest Dobry

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 10, luty 2019

List Św. Jakuba 1:17-18 Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry … Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Psalm 67 1-2 Niech Bóg się zmiłuje nad nami i błogosławi nam, niech rozjaśni nad nami swoje oblicze. Aby poznano na ziemi Twoją drogę, wśród wszystkich narodów Twoje zbawienie.

Bóg ma swój cel w okazywaniu nam dobroci.

Niedziela 27 stycznia 2019 Skutki grzechu i skutki pójścia za Jezusem

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: poniedziałek, 28, styczeń 2019

2 Księga Samuela 12:14 Ponieważ jednak przez ten czyn dałeś wrogom Pana powód, by bluźnili ....

Ewangelia Św. Jana 12:26 Jesli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec.

Niedziela 20 stycznia 2019 Po co mamy znać Pisma? (ZK)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 20, styczeń 2019

Ewangelia Św. Mateusza 22:29 A Jezus im odpowiedział: Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej.

Ewangelia Św. Mateusza 24:4 I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł.

Znajomość Pisma nie tylko ustrzeże nas od zbłądzenia, ale doprowadzi do poznania  Jezusa, którego życie w nas jest mocą Bożą.

 

Niedziela 13 stycznia 2019 Przymierze soli (JZ)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 12, styczeń 2019

III Księga Mojżeszowa 2:13 Każdą z ofiar pokarmowych posolisz i nie pozbawisz soli przymierza twego Boga swej ofiary pokarmowej. Przy każdej twojej ofierze złożysz i sól.

Jeżeli chcemy być niezwietrzałą solą w Bożej solniczce, to powinniśmy z całą uwagą wsłuchać się w Łukasza 14:26-34.

Niedziela 6 stycznia 2019 Wykonaj jakiś miły gest wobec Boga

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 06, styczeń 2019

2Sam.6:14-15 I Dawid tańczył przed Panem z całych sił, ... z okrzykami i przy dźwiękach trąby.

Ewangelia Św. Łukasza 12:8-9 Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze sie mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi.

Nasza relacja z Bogiem jest relacją z KIMŚ, kto oczekuje, kto ma oczekiwania.