Joomla Website Design by Best Web Host

Chrzest tych co uwierzyli - 18 czerwca 2017 godz. 11.00

Kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 23, maj 2017

Chrzest tych co uwierzyli w naszego Pana Jezusa Chrystusa - serdecznie zapraszamy, niedziela 18 czerwca 2017, godz.11.00, rzeka Jeziorka ( lokalizacja na mapie  link1 link2 ) Zastanawiasz się co znaczy życie, Biblia mówi że Jezus jest życiem, jest drogą prawdą i życiem. Znalazłeś się tu przez przypadek ? To, co nam wydaje się przypadkiem, często jest częścią Bożego planu. Wielu z nas również „przez przypadek” zetknęło się z Ewangelią, ostatecznie zmieniła ona nasze życie. Chrzest jest świadomą, dobrowolną decyzją nawrócenia się i pójścia za Jezusem Chrystusem  „Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa” (Galacjan 3)


Jak śpiewa Janusz Bigda z zespołem Missio Musica:
nawróc się, zostaw świat, daj sie ochrzcić, raduj się, przyjmij Boży dar miłości...

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca (Rzym. 6)


Wraz z Nim [Chrystusem] zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. (Kol. 2)


Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty (Dz.8)

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego.( Mateusza 3)

Ona [woda] jest obrazem chrztu, który teraz i nas zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa...”(1 List Piotra 3)

Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić (Jana 3 )

A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego (Dzieje Apostolskie 22)

Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi (Rzymian 6 )

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony (Marka 16)

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. (Mat. 28)

Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.(Dzieje Ap. 2)